+

Detail normy ČSN EN IEC 60947-8 ed. 2

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

platná norma
Třídící znak: 354101
Označení: ČSN EN IEC 60947-8 ed. 2
Účinnost od: 1. 10. 2023
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 517775 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část souboru IEC 60947 stanovuje požadavky na řídicí jednotky, které ovládají spínací přístroj v reakci na PTC termistory vestavěné do točivých elektrických strojů a pro průmyslové použití.
Stanovuje požadavky pro typ systému zahrnující termistor s kladným teplotním součinitelem (PTC) s určitými charakteristikami a přidruženou řídicí jednotku.
Tento dokument zahrnuje:
– charakteristiky, konstrukci, funkci a zkoušky řídicí jednotky, a
– její spojení s PTC termistorem označeným „značka A“.
Tento dokument se nevztahuje na:
– tepelné ochrany vestavěné do rotačních strojů a jejich maximální teplotou vinutí. Viz IEC 60034-11,
– použití výrobku v prostředí s výbušnou atmosférou (viz IEC 60079 (soubor)),
– požadavky na software a firmware.
S účinností od 1. 11. 2026 se nahrazuje ČSN EN 60947-8 z dubna 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 60947-8 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL