+

Detail normy ČSN 33 2000-6

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

neplatná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-6
Účinnost od: 1. 10. 2007
Účinnost do: 1. 6. 2019
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 79145 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma stanoví požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace. Kapitola 61 stanoví požadavky na výchozí revizi prováděnou po dokončení nové instalace nebo po dokončení doplněných částí nebo po dokončení změn již existující instalace. Kapitola 62 stanoví požadavky na pravidelnou revizi elektrické instalace. U obou kapitol je uvedeno, co by měla obsahovat z hlediska elektrické instalace zpráva o revizi. Tím jsou doplněny požadavky ČSN 33 1500. Z hlediska ověřování požadavků na ochranu před úrazem elektrickým proudem norma navazuje již na novou ČSN 33 2000-4-41 (vydanou v srpnu 2007). Nově je uznána a uvedena metoda proudových kleští pro měření impedance smyčky. Měření impedance smyčky se uznává i pro ověřování podmínek automatického odpojení v síti TT. Doplněno je též ustanovení pro ověřování úbytku napětí. Informativní přílohy normy obsahují vzory formulářů pro provádění revizí i přehled položek, na které by revizní technici při revizi měli pamatovat. (Zdůrazněno je, že se jedná o vzory pouze informativní, nikoliv povinné, přičemž se nekladou překážky, aby pro specifické revize byly použity formuláře a postupy odlišné, které se pro daný případ lépe hodí.) Norma, obdobně jako ČSN 33 2000-6-61:2004, kterou nahrazuje, uvádí základní postupy prohlídek, měření a zkoušek, které je třeba provádět před uvedením zařízení do provozu. Navíc stanoví zásady pravidelných revizí instalací, co má obsahovat zpráva o revizi, v přílohách uvádí příklady měření i formulářů pro revize se soupisem položek k ověřování.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-6

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 4. 2017 0 501749
 
 
Facebook Obchod IN-EL