+

Detail normy TNI 33 2000-6

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: TNI 33 2000-6
Účinnost od: 1. 1. 2009
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 81714 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Účelem TNI 33 2000-6 je doplnit údaje obsažené ve výše uvedených normách, vysvětlit ty nejpodstatnější z nich, zařadit je do kontextu ostatních technických norem a právních předpisů. Doplněny jsou i některé podklady a údaje důležité z hlediska posouzení bezpečného stavu elektrické instalace ať už nové nebo zřizované podle dříve platných norem a předpisů. Vysvětlena jsou ta ustanovení obou výše uvedených norem, u nichž zkušenost ukázala, že určitý komentář vyžadují. Zároveň jsou porovnána i ustanovení ČSN 33 2000-6:2007 s ustanoveními předchozích norem ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 a ČSN 33 2000-6-61:1997.

Změny a opravy normy TNI 33 2000-6

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL