+

Detail normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
Určená
Účinnost od: 1. 10. 2007
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 79175 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami, jak je popsáno v této normě. Oproti předchozímu vydání z r. 1997 se provedly tyto změny: 1. Upravily se zóny. (Zóna 3 se rozšiřuje na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu. Proto jsou zvláštní požadavky na elektrické zařízení v zóně 3 vynechány. Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je určen jako zóna 1 bez ohledu na to, jak je uzavřený. Pro ČR nadále platí požadavek na zónu 2 nad zónou 1.) 2. Všechny elektrické obvody (kromě obvodů s ochranou elektrickým oddělením nebo napětími SELV nebo PELV a obvodu napájejícího pouze pevně uložený ohřívač teplé vody) musí být vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA (tedy i osvětlení). 3. Pro podlahové vytápění je povoleno používat pouze topné kabely nebo rohože s kovovým obalem nebo opletem, který se připojuje k ochrannému vodiči napájecího obvodu (netýká se napájení z obvodů SELV nebo PELV). Oproti předchozímu vydání upřesňuje dále zóny a předepisuje proudový chránič i pro ochranu osvětlení v koupelně.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 7. 2012 0 90849
tisková změna Z2 1. 4. 2018 3 504440
 
 
Facebook Obchod IN-EL