+

Detail normy TNI 34 1390

Ochrana před bleskem - Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4

neplatná norma
Třídící znak: 341390
Označení: TNI 34 1390
Účinnost od: 1. 1. 2009
Účinnost do: 1. 9. 2015
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 82433 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato TNI vysvětluje některé principy, technická řešení i technicko organizační opatření, která nejsou v souboru ČSN EN 62305:2006 zcela jednoznačně objasněna. V návaznosti na EN 62305-1 uvádí statistické přehledy různých škod způsobených úderem blesku do různých objektů, znázorňuje parametry bleskových proudů, ukazuje jejich účinky, přináší mapu výskytu bouřek na území ČR. V TNI jsou v souvislosti s EN 62305-2 rozebrány otázky řízení rizika škod způsobených bleskem a otázky spojené s redukcí těchto škod vhodnými opatřeními na ochranu před bleskem. V návaznosti na EN 62305-3 jsou znázorněny jednotlivé případy řešení ochranných prostorů a provedení částí systému vnější ochrany před bleskem. Doplněny jsou požadavky EN 62305-4 na vnitřní systém ochrany před bleskem o jejich logická vysvětlení a postupy řešení (zóny ochrany před bleskem, uzemnění a pospojování, přepěťové ochrany). Významné jsou v této TNI i pokyny k provádění revizí hromosvodů, a to jak vnější, tak i vnitřní ochrany před bleskem. V přílohách jsou uvedeny příklady provedení ochrany různých objektů a jejich výpočtů.

Změny a opravy normy TNI 34 1390

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL