+

Detail normy ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

neplatná norma
Třídící znak: 730848
Označení: ČSN 73 0848
Účinnost od: 1. 5. 2009
Účinnost do: 1. 10. 2023
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 82925 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru. Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834, a to pro měněné části budov nebo stanovených venkovních instalací. Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru.

Změny a opravy normy ČSN 73 0848

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 3. 2013 0 92252
věstníková změna Z2 1. 7. 2017 2 502371
 
 
Facebook Obchod IN-EL