+

Detail normy ČSN 33 2000-1 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-1 ed. 2
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 6. 2009
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 83182 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma stanoví základní pravidla pro návrh, stavbu a revize elektrického zařízení nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, užitných zvířat a věcí před úrazem a nebezpečím poškození, které může vzniknout při normálním použití tohoto elektrického zařízení. Norma též obsahuje opatření pro řádné fungování těchto zařízení. Norma nahrazuje (s plnou účinností od r. 2011) nejen předchozí vydání ČSN 33 2000-1, ale i ty části ČSN 33 2000-3, které se týkají základních charakteristik zařízení ohledně uspořádání vodičů a způsobů uzemnění sítí (definice sítí TN, TT, IT), vzájemné slučitelnosti charakteristik (včetně EMC), údržby, nouzového a náhradního napájení. V normě se též předesílá, že třídění vnějších vlivů se převádí do oddílu 5-51 souboru ČSN 33 2000.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-1 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z1 1. 4. 2018 6 504591
věstníková oprava Opr. 1 1. 7. 2019 2 507708
 
 
Facebook Obchod IN-EL