+

Detail normy ČSN 33 2000-5-534

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

neplatná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-5-534
Účinnost od: 1. 6. 2009
Účinnost do: 14. 12. 2018
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 83184 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tento oddíl obsahuje opatření týkající se omezení napětí, aby se tak dosáhlo koordinace izolace v případech popsaných v ČSN 33 2000-4-443 (HD 60364-4-443), ČSN EN 60664-1 a ČSN EN 62305-4. Pro ochranu před přepětími mohou být použita přepěťová ochranná zařízení (SPD nazývaná někdy též přepěťové ochrany), určité izolační transformátory, filtry nebo kombinace těchto prvků. Tento oddíl uvádí požadavky na volbu a umístění přepěťových ochranných zařízení (SPD) v elektrických instalacích budov tak, aby se omezila přechodová přepětí atmosférického původu přenášená napájecí distribuční sítí, aby se omezila spínací přepětí i přepětí způsobená přímými údery blesku do budov chráněných hromosvodem. V národní vysvětlující příloze je uvedeno porovnání různých označení používaných pro SPD a způsoby jejich připojení.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-5-534

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 12. 2016 0 501149
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL