+

Detail normy ČSN 33 2130 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

neplatná norma
Třídící znak: 332130
Označení: ČSN 33 2130 ed. 2
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 10. 2009
Účinnost do: 31. 1. 2016
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 83957 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma obsahuje podrobné požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí do zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně, použití proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA, v případech, kdy tuto elektroinstalaci používá laická veřejnost a u zásuvkových obvodů se jmenovitým proudem nad 32 A se doporučuje použití proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím proudem 100 mA. I když se maximální počet deseti zásuvkových vývodů, které lze připojit na jeden zásuvkový obvod nezměnil, nově se za jeden zásuvkový vývod považuje i vícenásobná zásuvka (nikoliv pouze dvojzásuvka). Doplněny jsou i požadavky na elektrické zařízení v umývacím prostoru, které byly dříve obsaženy v ČSN 33 2000-7-701 pro elektrická zařízení v prostorech s vanou nebo sprchou. Celkově, oproti prvému vydání této normy, jsou požadavky normy uvedeny na úroveň současného stavu techniky.

Změny a opravy normy ČSN 33 2130 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 1. 2015 0 95304
 
 
Facebook Obchod IN-EL