+

Detail normy ČSN 33 2410 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v kinech

platná norma
Třídící znak: 332410
Označení: ČSN 33 2410 ed. 2
Účinnost od: 1. 11. 2009
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 84036 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma platí pro projektování, montáž, provozování, rekonstrukce a revize elektrických zařízení stálých kin v budovách a uzavřených prostorách, letních kin, v předváděcích síních a kulturních místnostech s profesionálním promítacím zařízením. Norma rozděluje kina na kina třídy I, což jsou kina v uzavřených budovách a na kina třídy II, což jsou kina letní. Kina třídy I dělí podle počtu sedadel na skupiny KT1 (nad 400 sedadel), KT2 a KT3 (do 250 sedadel). Podle třídy jsou pak stanoveny nároky na elektrickou instalaci (pro osvětlení hlavní, pomocné, nouzové a přídavné, a pro zdroje hlavní a nouzové). U objektů s víceúčelovým zařízením (např. kino, divadlo, koncertní síň nebo výstavní síň apod.) se elektrické zařízení provádí podle ČSN 33 2420 ed. 2.

Změny a opravy normy ČSN 33 2410 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL