+

Detail normy ČSN 73 0804

Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

platná norma
Třídící znak: 730804
Označení: ČSN 73 0804
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 3. 2010
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 85255 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Pro projektování výrobních objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin. Z požadavků důležitých pro elektrotechniky norma obsahuje požadavky na: - osvětlení únikových cest (nouzové osvětlení), - technická zařízení k řízení evakuace (signalizační zařízení, ovládání dveří na únikových cestách, domácí rozhlas), - kabelové rozvody (odvolává se na ČSN 73 0848), - požární výtah (zajištění dodávky elektrické energie) a - dodávku elektrické energie pro protipožární zabezpečení. Z hlediska elektrických zařízení a rozvodů jsou doplněna ustanovení o dodávce elektrické energie a o vnitřních elektrických rozvodech. Upraveny ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 Sb. jsou požadavky na vodiče a kabely vedené prostory a požárními úseky s požárním rizikem (funkčnost, třída reakce na oheň).

Změny a opravy normy ČSN 73 0804

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z4 1. 11. 2020 2 510828
věstníková změna Z2 1. 3. 2015 2 96505
věstníková změna Z3 1. 3. 2020 3 509105
věstníková změna Z1 1. 3. 2013 0 92265
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL