+

Detail normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

neplatná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
Účinnost od: 1. 5. 2010
Účinnost do: 1. 8. 2022
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 85482 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Podle této normy je třeba volit zařízení s vhodnými výkonovými parametry, a to s ohledem na jmenovité napětí instalace, podle jeho proudové zatížitelnosti, frekvence obvodu, na který je připojeno. Důležité je, aby zařízení nepůsobilo škodlivě na ostatní zařízení ani na zdroj. Norma dále stanoví požadavky na provedení elektrických zařízení podle vnějších vlivů (vlivů prostředí) určovaných podle přílohy normy, která nahradí část ČSN 33 2000-3 zabývající se těmito vlivy. Požadavky na volbu opatření podle vlivů i komentář k provedení zařízení jsou uspořádány v přehledné tabulce, jež je doplněna národním komentářem potřebným pro správné provedení zařízení. Oproti druhému vydání jsou v normě zapracovány formou národních příloh požadavky na určení vnějších vlivů z ČSN 33 2000-3:1995, jejíž část zabývající se touto problematikou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 zcela nahradíla.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 2. 2014 0 94483
tisková oprava Opr. 1 1. 6. 2017 0 502406
tisková změna Z2 1. 4. 2018 4 504587
 
 
Facebook Obchod IN-EL