+

Detail normy ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

neplatná norma
Třídící znak: 730802
Označení: ČSN 73 0802
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 6. 2009
Účinnost do: 1. 1. 2024
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 83429 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Změny a opravy normy ČSN 73 0802

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 3. 2013 0 92243
věstníková změna Z2 1. 8. 2015 2 97969
věstníková změna Z3 1. 3. 2020 3 509104
věstníková změna Z4 1. 11. 2020 2 510826
věstníková změna Z5 1. 10. 2023 1 517965
 
 
Facebook Obchod IN-EL