+

Detail normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-4-43 ed. 2
Účinnost od: 1. 1. 2011
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 86830 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma popisuje, jak jsou živé vodiče chráněny jedním nebo více přístroji zajišťujícími automatické odpojení od zdroje v případě přetížení a zkratu. Norma uvádí též výjimky, kdy tuto ochranu není třeba zajišťovat (v případě omezení nadproudu charakteristikami napájení, v případě, kdy by přerušení napájení bylo nebezpečné nebo kdyby se přerušením napájení mohlo zvýšit nebezpečí – např. u zabezpečovacích zařízení). Norma pokrývá též otázky koordinace nadproudové a zkratové ochrany (aby prvek jistící zařízení před nadproudem nemohl být poškozen proudem, který vznikne v případě zkratu).

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL