+

Detail normy ČSN EN 61936-1

Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla

platná norma
Třídící znak: 333201
Označení: ČSN EN 61936-1
Účinnost od: 1. 1. 2012
Důležitá
Zařízení: E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 88637 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část IEC 61936 obsahuje všeobecná pravidla pro návrh a stavbu elektrických instalací se jmenovitým napětím AC nad 1 kV a jmenovitého kmitočtu do 60 Hz včetně tak, aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkce. Pro potřeby použití této normy na elektrické silové instalace se uvažuje jedna z následujících aplikací: a) elektrická stanice, včetně stanice pro napájení trakce, b) elektrické zařízení na stožárech a sloupech. Spínací přístroje a/nebo transformátory umístěné ve venkovním prostředí uzavřených elektrických provozoven; c) jedna nebo více elektráren umístěných samostatně. Instalace včetně generátorových a transformátorových bloků se všemi spínacími zařízeními a všemi elektrickými pomocnými soustavami. Neuvažuje se propojení mezi elektrárnami umístěnými na různých místech; d) průmyslová elektrická soustava, průmyslové provozy nebo jiné provozy, zemědělské, komerční nebo veřejné provozovny. Mezi elektrické silové instalace patří mezi jiným následující zařízení: - točivé elektrické stroje, - spínací zařízení, - transformátory a tlumivky, - měniče, - kabely, - soustavy vedení, - baterie, - kondenzátory, - uzemňovací soustavy, - budovy a oplocení tvořící část uzavřené elektrické provozovny, - příslušné systémy ochran, řídicí, pomocná a záložní zařízení, - velká vzduchová tlumivka/reaktor. Poznámka: Obecně má tato norma přednost před předmětovými normami. Tato norma není určena pro navrhování a stavbu: - venkovních vedení a úložných kabelů mezi různými samostatnými instalacemi, - elektrické trakce, - těžní zařízení a instalace, - instalace zářivek, - instalace na lodích a v pobřežních vodách, - elektrostatická zařízení (například elektrostatické odlučovače, jednotky pro elektrostatické nanášení barev), - zkušebny, - lékařská zařízení, například rentgenová zařízení. Tato norma není určena pro konstrukci továrně vyráběných a typově zkoušených spínacích zařízení, pro které platí samostatné normy IEC. Tato norma není určena pro aplikaci požadavků pro provádění prací pod napětím v elektrických instalacích.

Změny a opravy normy ČSN EN 61936-1

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková oprava Opr. 2 1. 11. 2015 2 98641
tisková oprava Opr. 3 1. 11. 2015 1 98642
tisková oprava Opr. 1 1. 10. 2012 0 91458
věstníková změna A1 1. 12. 2014 0 96289
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL