+

Detail normy ČSN EN 62305-3 ed. 2

Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

platná norma
Třídící znak: 341390
Označení: ČSN EN 62305-3 ed. 2
Účinnost od: 1. 2. 2012
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 88947 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma stanoví požadavky na ochranu před bleskem, a to nejen na ochranu vnější, ale i vnitřní. Rozčleňuje objekty podle toho, jak je nutné zabezpečit jejich ochranu před bleskem do čtyř tříd – I až IV. Mnohem více se podle ní dbá na to, aby se atmosférické přepětí nedostalo dovnitř do budovy. Ochranný prostor jímačů i další ochranná opatření (svody i uzemnění) jsou přesněji stanoveny s ohledem na charakter a tím i na třídu ochrany před bleskem (LPS) chráněného objektu. I když jsou požadavky normy přísnější než požadavky předchozí ČSN 34 1390, jsou v ČSN EN 62305-3 uvedeny možnosti jednodušších provedení hromosvodu oproti dříve předepsaným způsobům. Norma obsahuje ilustrované příklady provedení ochrany. Oproti předchozímu vydání norma: - zavádí jako materiál vhodný pro LPS ocel s elektricky nanesenou mědí, - mírně upravuje některé průřezy vodičů LPS, - pro účely pospojování norma předepisuje: - jiskřiště pro kovové prvky (potrubí, konstrukce apod.), -SPD pro vnitřní systémy, - pro vyhodnocení oddělovacích vzdáleností je (vedle podrobnější metody) nově zavedena i zjednodušená metoda, - ve stavbě se uvažuje také ochrana před úrazem elektrickým proudem a jeho následky, - v příloze D je zdokonalená informace pro stavby s rizikem výbuchu.

Změny a opravy normy ČSN EN 62305-3 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 8. 2013 0 93285
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL