+

Detail normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
Účinnost od: 1. 3. 2012
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 89336 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Požadavky se týkají rozdělení rozvodů na proudové obvody, provedení, spojování a ochrany vodičů, provedení přívodů a vývodů k elektrickým předmětům, průchodů vedení různými prostředími (stavebními konstrukcemi). Podstatná část normy se věnuje provedením vedení z hlediska vnějších vlivů, zejména vlivů prostředí. Jeden oddíl je věnován souběhu silových a sdělovacích vedení, pozornost se věnuje opatřením proti požáru. Oproti předchozímu vydání bylo doplněno to, co obsahuje ČSN 33 2000-5-523 uvádějící zatížitelnosti vodičů a kabelů různých provedení, a to s různými přepočítávacími součiniteli. V tomto vydáním jsou požadavky, které byly v předchozím vydání označeny jako národní „N“, zařazeny do samostatné přílohy. V té jsou ustanovení pro různá provedení vedení, tj. z holých vodičů, izolovaných vodičů na podpěrách, vedení v trubkách (i lištách), vedení z můstkových, lištových páskových a jednožilových vodičů. Nejobsáhlejší kapitola je věnovaná kabelovým vedením. Tato ed. 2 ČSN 33 2000-5-52 nahradí předchozí vydání této normy z r. 1998 i ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:2003 od 25. 1. 2014.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 9. 2018 3 505640
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL