+

Detail normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Účinnost od: 1. 5. 2012
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 90331 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma je určena pro zřizování uzemnění a pro ochranné vodiče včetně vodičů ochranného pospojování tak, aby elektrická instalace byla bezpečná. Norma je zaměřena na provedení uzemnění a pospojování v objektech a prostorech s elektrickými instalacemi. Doplňuje jednak požadavky ČSN 33 2000-4-41 z hlediska ochrany automatickým odpojením od zdroje a je také výchozím dokumentem pro pospojování prováděné z hlediska ochrany před elektromagnetickým rušením. V normě jsou uvedeny požadavky na ochranné vodiče a vodiče pro uzemnění (minimální průřezy a materiál). Nově norma zohledňuje též požadavky na uzemnění z hlediska ochrany před bleskem.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z1 1. 4. 2018 3 504589
tisková oprava Opr. 1 1. 7. 2018 4 505268
věstníková změna Z2 1. 6. 2023 3 517082
 
 
Facebook Obchod IN-EL