+

Detail normy ČSN EN 61439-1 ed. 2

Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

neplatná norma
Třídící znak: 357107
Označení: ČSN EN 61439-1 ed. 2
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 6. 2012
Účinnost do: 21. 5. 2024
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 90501 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma harmonizuje, pokud je to proveditelné, všechna ustanovení a požadavky všeobecného charakteru, platná pro rozváděče nn (rozváděče), aby se dosáhlo jednotnosti požadavků a ověřování pro rozváděče a aby se vyloučila potřeba ověřování podle jiných norem. Všechny požadavky různých norem pro rozváděče, které je možné považovat za všeobecné, byly tedy shromážděny v této základní normě spolu se specifickými aspekty, které mají velkou důležitost a použití, např. oteplení, dielektrické vlastnosti atd. Pro každý typ rozváděče nn jsou nutné pouze dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování: - tato základní norma, uváděná jako „Část 1“ ve specifických normách zahrnujících různé typy rozváděčů nn, - specifická norma pro rozváděče, dále také uváděna jako příslušná norma pro rozváděče. V této části IEC 61439 jsou stanoveny definice a provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a požadavky na ověřování pro rozváděče nn. Oproti předchozímu vydání byly zrevidovány a doplněny provozní podmínky, metody ověřování, požadavky na EMC a pokyny pro ověření oteplení a zkratové odolnosti.

Změny a opravy normy ČSN EN 61439-1 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková oprava Opr. 1 1. 8. 2015 0 97822
věstníková změna Z1 1. 11. 2021 1 513444
 
 
Facebook Obchod IN-EL