+

Detail normy ČSN EN 61439-3

Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

platná norma
Třídící znak: 357107
Označení: ČSN EN 61439-3
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 11. 2012
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 91466 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky (DBO – z anglického Distribution boards intended to be operated by ordinary persons). Charakteristické pro tyto rozvodnice je: - mají být provozovány laiky (např. spínání, výměna pojistkových tavných vložek), např. při používání v domácnosti, - jmenovité napětí proti zemi není větší než 300 V AC, - jmenovitý proud jednotlivých výstupních obvodů není větší než 125 A a jmenovitý proud celé rozvodnice DBO není větší než 250 A, - jsou určené pro rozvod elektrické energie (mohou být konstruovány a používány i pro přímé a nepřímé měření spotřeby elektrické energie), - jsou kryté, stabilní, - jsou určené pro vnitřní nebo venkovní použití.

Změny a opravy normy ČSN EN 61439-3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková oprava Opr. 1 1. 12. 2019 2 508733
 
 
Facebook Obchod IN-EL