+

Detail normy ČSN EN 62305-2 ed. 2

Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

platná norma
Třídící znak: 341390
Označení: ČSN EN 62305-2 ed. 2
Účinnost od: 1. 3. 2013
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 92053 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část IEC 62305 platí pro ocenění rizika u staveb a inženýrských sítí způsobeného údery blesku do země. Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní. Oproti předchozímu vydání došlo ke zjednodušení požadavků normy. Z normy bylo vypuštěno vyhodnocování rizika u inženýrských sítí spojených se stavbami a vylepšily se rovnice pro výpočet rizika. Na druhou stranu došlo k určitému zpřísnění požadavků. Uvažují se poranění živých bytostí uvnitř stavby, snížilo se (tzn. zpřísnilo se) přijatelné riziko ztrát kulturního dědictví, uvažuje se rozšíření škody na okolní stavby nebo na okolí.

Změny a opravy normy ČSN EN 62305-2 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL