+

Detail normy ČSN EN 62305-2

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

neplatná norma
Třídící znak: 341390
Označení: ČSN EN 62305-2
Určená
Účinnost od: 1. 12. 2006
Účinnost do: 13. 1. 2014
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 77241 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato Část IEC 62305 platí pro ocenění rizika u staveb a inženýrských sítí způsobeného údery blesku do země. Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní.

Změny a opravy normy ČSN EN 62305-2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková oprava 1 2007.07 1. 8. 2007 2 78932
věstníková změna Z1 1. 3. 2013 0 92054
 
 
Facebook Obchod IN-EL