+

Detail normy ČSN IEC/TS 60479-1

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska

neplatná norma
Třídící znak: 332010
Označení: ČSN IEC/TS 60479-1
Účinnost od: 1. 5. 2013
Účinnost do: 1. 1. 2020
Důležitá
Zařízení: E1 E2 ED ES EV
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 92132 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato technická specifikace zajišťuje základní poučení o účincích elektrického proudu na lidské bytosti a zvířectvo z hlediska úrazu pro stanovení požadavků na elektrickou bezpečnost. Platí zejména pro meze komorové fibrilace, která je hlavní příčinou úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem. Obsahuje informace o impedanci těla a mezních hodnotách proudu z hlediska různých fyziologických účinků. Na základě těchto hodnot jsou v technických normách – pravidlech pro elektrotechniku – stanoveny požadavky na ochranu elektrickým proudem v elektrických instalacích do 1 000 V i nad 1 000 V, i požadavky na ochranná opatření u elektrických předmětů a zařízení.

Změny a opravy normy ČSN IEC/TS 60479-1

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková oprava Opr. 1 1. 1. 2014 0 94262
věstníková oprava Opr. 2 1. 1. 2014 0 94263
 
 
Facebook Obchod IN-EL