+

Detail normy ČSN EN 61439-4

Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

platná norma
Třídící znak: 357107
Označení: ČSN EN 61439-4
Účinnost od: 1. 9. 2013
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 93286 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma platí pro typově zkoušené rozváděče (TTA) určené pro používání na staveništích, tj. dočasných pracovištích, na které veřejnost nemá většinou přístup a kde se provádějí stavební práce, instalace, opravy, přestavby nebo demolice nemovitostí (budov), nebo stavebně inženýrské (veřejné) práce, nebo výkopy, nebo jakékoliv jiné podobné činnosti. Tyto rozváděče mohou být přemístitelné (dočasně pevně zabudované) nebo pohyblivé. Tato norma neplatí pro rozváděče určené pro používání v administrativních střediscích stavenišť (kanceláře, šatny, montážní místnosti, kantýny, restaurace, noclehárny, toalety atd.). Tato norma platí souběžně s ČSN EN 60439-4 ed. 2, kterou nahradí od 20. 12. 2015.

Změny a opravy normy ČSN EN 61439-4

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL