+

Detail normy TNI 33 2000-7

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Použití přístrojů v elektrických instalacích – Komentář k ČSN 33 2000 – Část 7

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: TNI 33 2000-7
Účinnost od: 1. 1. 2014
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 93358 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato TNI 33 2000-7 upřesňuje všeobecné požadavky na ochranu, odpojování, spínání, řízení a sledování spolu s požadavky na volbu a instalaci přístrojů zajišťujících splnění těchto funkcí, včetně požadavků na zajištění opatření pro ochranu bezpečnosti. Ustanovení této informace jsou doplňující k všeobecným požadavkům stanoveným v částech 4 a 5 souboru ČSN 33 2000. Důvodem ke zpracování technické normalizační informace TNI 33 2000-7 je to, že množství dokumentů souboru HD 60364 (zvláště z částí 7, ale i z dalších částí tohoto souboru) se odkazuje na ustanovení příslušných článků kapitoly 53 (IEC 60364-5-53), které přitom v rámci Evropy nejsou odpovídajícími evropskými harmonizačními dokumenty zavedeny. Takže uvedená technická normalizační informace uvádí a doplňuje chybějící ustanovení z nedávno zrušené ČSN 33 2000-5-53.

Změny a opravy normy TNI 33 2000-7

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL