+

Detail normy ČSN 33 2000-3

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

neplatná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-3
Určená
Účinnost od: 1. 9. 1995
Účinnost do: 1. 5. 2011
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 17648 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma uvádí, jak se stanoví základní charakteristiky zařízení z hlediska účelu, vnějších vlivů, vzájemné slučitelnosti a údržby zařízení. Popisuje druhy rozvodných sítí (podle počtu vodičů a zejména způsobu zemnění - sítě TN, TT, IT), charakteristiky zdrojů (napětí, proudy, kmitočty, zkratové proudy) a základní uspořádání obvodů. Druhá kapitola obsahuje velice podrobné členění vnějších vlivů podle: - prostředí (teploty, atmosférických podmínek, výskytu vody, cizích pevných těles, korozivních a znečišťujících látek, výskytu rostlinstva a živočichů, elektromagnetických působení, bouřkové činnosti, větru apod.), - využití (schopnosti osob: dětí, laiků apod.; dotyku osob s potenciálem země, podmínek úniku při nebezpečí, zpracovávaných látek), - konstrukce budov (hořlavosti materiálu, konstrukce budovy). Norma dále stanoví zásady vzájemné slučitelnosti s jinými zařízeními, např. údržby a bezpečnostních opatření v případě nouze (nouzové baterie, druh automatického náhradního zdroje). Norma je doplněna obsáhlými přílohami usnadňujícími určení působení vnějších vlivů i příklady různých druhů sítí přicházejících v úvahu v technické praxi. V příloze jsou uvedeny také druhy prostředí, která se z hlediska úrazu elektrickým proudem považují za normální (bezpečná), nebezpečná a zvlášť nebezpečná.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z3 2009.05 1. 6. 2009 0 83296
tisková změna Z1 1995.11 1. 1. 1996 2 18694
tisková změna Z2 1997.08 1. 9. 1997 20 22394
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL