+

Detail normy ČSN 33 2000-4-41

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

neplatná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-4-41
Určená
Účinnost od: 1. 3. 2000
Účinnost do: 1. 2. 2009
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 55509 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma stanoví zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Jedná se o ochranu základní (před dotykem živých částí prováděnou kryty a izolací) a ochranu při poruše (v případě porušení ochrany základní – tradičně je tato ochrana nazývaná ochranou před dotykem neživých částí). Pro případy zvýšeného nebezpečí úrazu elektrickým proudem (např. prostory zvlášť nebezpečné) se předepisuje doplňková ochrana citlivým proudovým chráničem. V elektrických instalacích se zvlášť dbá na zajištění ochrany automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy základní izolace. Uvádí, že ČSN 33 2000-4-41:2000 platila ještě do 1. 2. 2009 souběžně s ČSN 33 2000-4-41:2007.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-4-41

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková oprava 1 2000.09 1. 10. 2000 2 60085
tisková změna Z1 2002.11 1. 12. 2002 8 65472
tisková změna Z2 2003.08 1. 9. 2003 2 67907
tisková změna Z3 2007.08 1. 9. 2007 2 79013
 
 
Facebook Obchod IN-EL