+

Detail normy ČSN 33 2000-7-718

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-7-718
Účinnost od: 1. 5. 2014
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 94909 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Zvláštní požadavky této části ČSN 33 2000 doplňují, upravují nebo nahrazují obecné požadavky částí 1 až 6 ČSN 33 2000. Čísla následující po čísle části 718 jsou čísla odpovídajících částí nebo kapitol ČSN 33 2000, částí 1 až 6. Z tohoto důvodu není číslování kapitol postupné. Číslování doplněného textu je označené přidáním "101 atd.". Číslování obrázků a tabulek zahrnuje číslo části a pořadové číslo obrázku či tabulky. U příloh číslování obrázků a tabulek obsahuje písmeno přílohy, číslo části a pořadové číslo. Nepřítomnost odkazu na kapitolu nebo článek obecných ustanovení, znamená možnost využití obecných ustanovení částí 1 až 6 ČSN 33 2000. Norma předepisuje, že: - motory bez stálého dohledu musí být chráněny tepelným relé nebo impedanční ochranou, - elektrické obvody pro podružná elektrická zařízení musí být pro dobu bez přítomnosti osob vypínatelné, - osvětlení – prostory s nízkým rizikem: jeden koncový světelný obvod všeobecného osvětlení, další prostory: dva nebo více koncových světelných obvodů.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-7-718

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 12. 2017 3 503308
tisková změna Z2 1. 4. 2018 6 504445
 
 
Facebook Obchod IN-EL