+

Detail normy ČSN EN 60079-14 ed. 4

Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

platná norma
Třídící znak: 332320
Označení: ČSN EN 60079-14 ed. 4
Účinnost od: 1. 10. 2014
Důležitá
Zařízení: EV
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 95900 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma stanoví požadavky pro navrhování, výběr a zřizování elektrických instalací v nebezpečných prostorech (zónách) s výbušnými atmosférami. Norma platí pro všechna elektrická zařízení včetně stabilních, přemístitelných, přenosných a ručních zařízení, a trvalé nebo dočasné instalace. Platí pro instalace o všech napětích. Významnou změnou proti předchozímu vydání je zavedení výchozí revize těchto instalací, definice elektrického zařízení, byl doplněn také soubor dokumentů potřebných pro instalaci a personál. S účinností od 2. 1. 2017 nahrazuje ČSN EN 60079-14 ed. 3 z dubna 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN EN 60079-14 ed. 4

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková oprava Opr. 1 1. 9. 2016 3 500493
věstníková oprava Opr. 2 1. 2. 2022 3 514044
 
 
Facebook Obchod IN-EL