+

Detail normy ČSN 33 2130 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

platná norma
Třídící znak: 332130
Označení: ČSN 33 2130 ed. 3
Účinnost od: 1. 1. 2015
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 95303 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů silových a sdělovacích v objektech bytové a občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem, například administrativního charakteru. Vnitřní elektrické rozvody musí vyhovovat dalším souvisícím normám a předpisům a to zejména ze souborů ČSN 33 2000, ČSN EN 50174 a ČSN 73 08XX. Projekty rozpracované před nabytím účinnosti této normy se mohou dokončit podle dříve platných norem.

Změny a opravy normy ČSN 33 2130 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 2. 2018 2 503884
 
 
Facebook Obchod IN-EL