+

Detail normy ČSN 33 2000-4-482

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

neplatná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-4-482
Účinnost od: 1. 2. 2000
Účinnost do: 1. 10. 2018
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 55508 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma platí pro elektrická zařízení v objektech se zvýšeným nebezpečím požáru (opatření jsou stanovena jak podle možnosti úniku z budovy, tak podle konstrukce budovy) i v objektech se zpracovávanými hořlavými materiály. Norma však nenahrazuje ČSN 33 2312:1985.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-4-482

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL