+

Detail normy ČSN EN 81346-2

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

neplatná norma
Třídící znak: 013710
Označení: ČSN EN 81346-2
Účinnost od: 1. 5. 2010
Účinnost do: 23. 7. 2022
Související
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 85606 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma, publikovaná společně IEC a ISO, definuje třídy a podtřídy předmětů založené na účelu nebo úkolu (činnosti) s ohledem na předměty, společně s jejich přidruženými písmennými kódy, používanými u referenčních označení. Třídění je použitelné pro předměty ve všech technických oborech, např. elektrotechnice, strojírenství a stavebnictví, stejně jako ve všech odvětví průmyslu, např. energetice, chemickém průmyslu, stavební technice, stavbě lodí a námořní technice, a může být použit ve všech technických oborech v každém procesu návrhu. Cílem této normy je zavádět třídicí schémata pro předměty s připojenými písmennými kódy, které se mohou používat ve všech technických oborech. Písmenné kódy jsou určené pro použití podle pravidel pro tvorbu referenčního označení v souladu s IEC 81346-1. Proti dosavadní normě 61346-2 bylo znění nové normy významově upřesněno, pozměněn dosavadní a zařazen nový text a provedeny další úpravy. S účinností od 01.08.2012 nahradila ČSN EN 61346-2 (01 3710) ze srpna 2001, která do uvedeného data platila souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN EN 81346-2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 2. 2020 1 509335
věstníková změna Z2 1. 8. 2021 1 512648
 
 
Facebook Obchod IN-EL