+

Detail normy ČSN 33 2312

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

neplatná norma
Třídící znak: 332312
Označení: ČSN 33 2312
Účinnost od: 1. 9. 1986
Účinnost do: 1. 1. 2016
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 23362 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma platí pro navrhování, volbu druhu a zhotovení i způsob uložení elektrických silových zařízení mn a nn ukládaných do hořlavých látek a na ně. Neplatí pro dopravní prostředky a pro elektrická silová zařízení zabudovaná ve spotřebičích. Norma určuje podmínky na návrh a stavbu elektrických silových zařízení, ukládaných do hořlavých látek a na ně, jejichž cílem je zabránit vznícení hořlavých látek a šíření požáru ve vedeních. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky. Nahradila ČSN 37 5241 z 2. 4. 1976.

Změny a opravy normy ČSN 33 2312

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z1 2005.10 1. 11. 2005 8 73957
věstníková změna Z2 1. 5. 2014 0 94957
 
 
Facebook Obchod IN-EL