+

Detail normy ČSN EN 60079-10

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování nebezpečných prostorů

neplatná norma
Třídící znak: 332320
Označení: ČSN EN 60079-10
Účinnost od: 1. 12. 2003
Účinnost do: 1. 3. 2012
Důležitá
Zařízení: EV
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 68791 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, ve kterých může vznikat nebezpečí od hořlavých plynů nebo par, aby byl umožněn správný výběr a instalace elektrických zařízení určených pro použití v takovýchto prostorech. Norma je určena pro použití tam, kde může za normálních atmosférických podmínek vznikat nebezpečí iniciace směsi hořlavých plynů a par se vzduchem, neplatí však pro: a) doly s výskytem methanu, b) zpracování a výrobu výbušnin, c) prostory, ve kterých může nebezpečí vznikat od hořlavých prachů nebo vláken, d) katastrofické poruchy, které jsou mimo rámec abnormálních stavů, se kterými se v této normě počítá, e) místnosti pro lékařské účely, f) prostory, ve kterých může přítomnost hořlavých mlh způsobit vznik nepředvídatelného nebezpečí a které vyžadují zvláštní hodnocení; prostory v domácnostech. Od 1. 3. 2012 bude nahrazena ČSN EN 60079-10-1 - do té doby platí souběžně.

Změny a opravy normy ČSN EN 60079-10

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z1 1. 1. 2010 0 84639
 
 
Facebook Obchod IN-EL