+

Detail normy ČSN ISO 8528-8

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

neplatná norma
Třídící znak: 333140
Označení: ČSN ISO 8528-8
Účinnost od: 1. 4. 1998
Účinnost do: 1. 1. 2017
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 51871 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8528-8:1995. Mezinárodní norma ISO 8528-8:1995 má status české technické normy. Tato osmá část (ČSN) ISO 8528 stanoví požadavky, minimální vlastnosti a typové zkoušky pro zdrojová soustrojí s malým výkonem, poháněná pístovými spalovacími motory, pro pozemní a námořní použití (pro použití v domácnostech, při rekreaci a v průmyslu) kromě zdrojových soustrojí pro letectví. Tato část se týká hlavně zdrojových soustrojí s malým výkonem, poháněných pístovými spalovacími motory, pro výrobu jednofázového nebo vícefázového střídavého nebo stejnosměrného proudu do napětí 500 V. Tato zdrojová soustrojí jsou soustrojí běžně vyráběná, která lze vybrat z obchodního katalogu nebo prospektu. Zdrojová soustrojí malého výkonu pro účely této normy se vyznačují těmito speciálními vlastnostmi: - běžní uživatelé jsou z pravidla laici (další podrobnosti viz 3.1), - celé zdrojové soustrojí je obvykle přenosné nebo pojízdné, - elektrický výkon je připojen vidlicemi a zásuvkami (kromě bezpečného malého napětí - viz 6.6.3), - zdrojové soustrojí je připraveno k použití bez jakýchkoliv dodatečných instalačních prací prováděných uživatelem. Tato osmá část (ČSN) ISO 8528 se zabývá zvláštními požadavky na zkoušky a na bezpečné provedení, které mají být dodržovány navíc, k ustanovením a požadavkům částí 1 až 6 (ČSN) ISO 8528 tehdy, když jsou tato ustanovení použitelná.

Změny a opravy normy ČSN ISO 8528-8

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL