+

Detail normy ČSN 34 1610

Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

platná norma
Třídící znak: 341610
Označení: ČSN 34 1610
Účinnost od: 1. 10. 1963
Důležitá
Zařízení: E1 ES
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 6492 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tyto předpisy platí pro navrhování a stavbu elektrických silnoproudých rozvodů nn a vn v průmyslových provozovnách za vstupní stanicí. Ostatní elektrotechnické předpisy platí v průmyslových provozovnách v plném rozsahu, pokud touto předpisovou normou není výslovně stanoveno jejich zpřísnění, zmírnění nebo bližší vysvětlení. Poměrně velmi rozsáhlá norma obsahuje zejména požadavky na výpočtové zatížení, dimenzování vodičů, provedení elektrického rozvodu, jištění, na ochrany před nebezpečným dotykem a před bleskem i přepětím. Norma je doplněna rozsáhlými monogramy a přílohami. Zvláštní kapitola o osvětlení odkazuje na jiné technické normy zejména třídy 36 .... především pro umělá osvětlení. ČSN 34 1610 byla schválena 27. 2. 1963 a nabyla účinnosti od 1. 10. 1963. Nahradila ČSN 34 1610 z května 1958. "Změnou 1)-10/1993" se s účinností od 1. 2. 1994 ruší § 16 207 a § 16 208 (nyní ČSN 33 2000-4-43 z února 1994).

Změny a opravy normy ČSN 34 1610

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1993.10 1. 2. 1994 0 13007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL