+

Návod, jak přistupovat k otázkám v testech pro revizní techniky

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY (do 31. 12. 2009 INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE) zveřejňuje na svých webových stránkách kromě právních předpisů, kterými se jeho činnost řídí, i seznam otázek, jejichž zvládnutí je pro revizního technika podmínkou, aby byl připuštěn k ústnímu pohovoru při zkoušce nebo přezkoušení pro vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení revizního technika.

Na našich stránkách zveřejňujeme stručné návody, jak se k jednotlivým uvedeným otázkám postavit. Nejedná se přímo o ty odpovědi, které by měly být k otázkám testů správně přiřazeny, ale o stručný návod, který by měl napomoci především revizním technikům, ať už budoucím nebo stávajícím, kteří se na zkoušku nebo přezkoušení připravují. Uvedené stručné náměty na odpovědi však mohou napomoci i k ověření znalostí ostatních elektrotechniků, nejen revizních techniků.

Při ověřování znalostí budoucích nebo i stávajících revizních techniků samozřejmě nejde o to, aby měli nabiflované správné odpovědi a věděli, kterou správnou odpověď ke které otázce testu přiřadit, ale jde o to, aby elektrotechnice a tomu jejímu oboru, ve kterém budou působit, i problémům souvisejícím, správně a do hloubky rozuměli. Proto každá otázka i navržená stručná odpověď na ni by měla adepta na získání nebo prodloužení platnosti osvědčení revizního technika přimět k dalšímu zamyšlení nad problémem, který je s otázkou spojen, k promyšlení souvislostí mezi jednotlivými otázkami.

Studium by mělo být usnadněno i tím, že otázky, jak jsou zveřejněny, na sebe navzájem navazují, takže tím se i souvislosti mezi nimi stanou zřetelnými. Bohužel v samotných testech otázky takto řazeny nebudou, takže uvedená nápomoc při testech odpadne a zkoušený bude muset prokázat své skutečně nabyté znalosti.

Ke studiu návodných otázek Vám tedy přejeme hodně trpělivosti a tvůrčího zanícení (konec konců k odpovědi dospějete právě Vy), u zkoušek pak úspěch a ve Vaší praxi pak neomylná posouzení a rozhodnutí.

Vytvořeno: 7. 5. 2015
Aktualizováno: 4. 6. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL