+

Test platný od 1. 7. 2022 pro písemnou část zkoušky - hromosvody v objektech s nebezpečím výbuchu

1. Jak je u zařízení s nebezpečím výbuchu definováno riziko R a co tato hodnota představuje? ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013, čl. 4.2.1 Riziko – R – poměrná hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát (lidských a na majetku) způsobených bleskem vztažená k celkové hodnotě chráněného objektu (lidí a...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 9. 2022
Aktualizováno: 27. 9. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL