+
 

Učební texty

Ve spolupráci s našimi lektory a revizními techniky jsme pro Vás připravili učební testy:
 
1. pro revizní techniky - 630 otázek a odpovědí
Jednotlivé otázky obsahují kromě správných a špatných odpovědí také odborný výklad s citací příslušné vyhlášky, normy nebo zákona.
V případě e-knihy, jsou čísla norem a zákonů zároveň hypertextovými odkazy na jejich detailní znění.
 
2. odborná způsobilosti v elektrotechnice (dříve Vyhláška 50/1978 Sb.) - 450 otázek a odpovědí
Otázky jsou členěny do 13 skupin podle zaměření, jako např.:
- barevné značení vodičů,
- zařizovací předpisy,
- ochrana před úrazem elektrickým proudem,
- kabely, vedení aj.
V případě e-knihy obsahují jednotlivé otázky také zdroj s hypertextovými odkazy na konkrétní vyhlášky, normy či zákony.
 
Obě knihy je možné objednat v tištěné nebo elektronické podobě. 
 
 
Facebook Obchod IN-EL