+

Soubor příruček pro zkoušky elektrotechniků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Soubor příruček pro zkoušky elektrotechniků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o.

Zkompletovali jsme soubor příruček pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám a přezkoušení jejich odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Soubor zahrnuje příručky pro přípravu ke zkouškám elektrotechniků dle § 5 až 8 a § 10 a 11, a to jak pro elektrická zařízení do 1 000 V, tak i bez omezení napětí, i pro elektrická zařízení v prostorách třídy A (bez nebezpečí výbuchu) i B (s nebezpečím výbuchu).

§ 5, 6 a 11

Základním studijním materiálem je Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost (dvanácté – aktualizované vydání). Autorem této příručky je Ing. Michal Kříž. Tato příručka slouží jako studijní materiál pro elektrotechniky, kteří chtějí složit zkoušku dle § 5, 6 nebo 11 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a také jako základní příručka pro vyšší stupně odborné způsobilosti.

Příručka se podrobně věnuje čtyřem základním okruhům odborné způsobilosti elektrotechniků, a to:
- bezpečnosti při práci a obsluze elektrických zařízení,
- ochraně před úrazem elektrickým proudem,
- první pomoci při úrazu elektrickou energií,
- provedení elektrických zařízení,
- ochraně před bleskem a přepětím.

Ještě podrobněji jsou některé okruhy rozpracovány v samostatných publikacích. Např. problematika první pomoci v Elektrotechnických pravidlech ESČ č. EP ESČ 00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií a problematika ochrany před bleskem v Dílenské příručce Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí – aktualizované vydání), kterou zpracoval p. David Klimša.
Témata těchto základních okruhů jsou stejná dnes, jako před padesáti lety, když jsem jako elektrikář začínal. Jejich obsah je však podstatně širší.
Příručka obsahuje i řadu dalších kapitol, které požadavky na základní odbornou způsobilost doplňují a měl by je znát každý elektrikář, který má ambice pracovat nejen kvalitně, ale i bezpečně a získat odbornou způsobilost nejen dle § 5 nebo 6, ale i dle § 7 až 11 pro jakékoliv druhy a napětí elektrických zařízení.
Na tuto základní příručku navazují další příručky pro přípravu ke zkouškám dle dalších paragrafů, pro elektrická zařízení nad 1 000 V a pro elektrická zařízení v prostorách třídy B.

§ 7 a 8

Ke studijním materiálům pro elektrotechniky, kteří se připravují absolvovat zkoušku dle § 7 nebo 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., slouží výše uvedená příručka pro § 5 nebo 6 (sv. 101) spolu s Příručkou pro zkoušky vedoucích elektrotechniků (čtvrté – aktualizované vydání) – sv. 111, kterou zpracoval Ing. Michal Kříž.
Vzhledem k tomu, že pracovníci s § 7 a 8 řídí činnosti související s prováděním elektrických zařízení, případně (dle § 8 odst. 2) řídí provoz elektrických zařízení, je tato příručka zaměřena zejména na legislativní oblast (např. právní odpovědnost vedoucího elektrotechnika, státní odborný dozor, ale i ekologie a ochrana životního prostředí, dokumentace elektrických zařízení, metrologie a zkušebnictví atd.) i na oblast technickou, zejména měření při údržbě a revizích elektrických zařízení.

§ 10

Pro elektrotechniky, kteří se připravují ke zkoušce dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., slouží příručka pro § 5 nebo 6 (sv. 101) spolu s Příručkou pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí – aktualizované vydání) – sv. 105, kterou napsal Ing. Karel Dvořáček.

Tato příručka obsahuje témata, která jsou důležitá pro činnosti spojené s projektováním elektrických zařízení. Jedná se o činnosti, jež upravují jednak technické normy (zejména určování vnějších vlivů, problematika navrhování umělého osvětlení atd.), jednak legislativní předpisy (zejména stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky a další).

Uvedené příručky se týkají elektrických zařízení do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (prostory třídy A).


Elektrická zařízení bez omezení napětí

Pro elektrotechniky, kteří se připravují ke zkoušce pro projektování nebo práci na elektrických zařízeních bez omezení napětí, slouží Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V (druhé - aktualizované vydání) – sv. 100, kterou napsal pan Václav Macháček. K této příručce je třeba vždy použít příručku pro § 5 nebo 6 (sv. 101) a dále dle toho, zda se jedná o § 7, 8 nebo 10 vždy příslušnou z dalších výše uvedených příruček.

Příručka se podrobně věnuje těmto tematickým okruhům:
- ochranná pásma,
- bezpečnost při práci a obsluze elektrických zařízení nad 1 000 V,
- ochrana před úrazem elektrickým proudem v zařízeních nad 1 000 V,
- ochrana rozvodných zařízení nad 1 000 V před přepětím,
- uzemňování elektrických zařízení nad 1 000 V,
- provedení elektrických instalací a zařízení nad 1 000 V.


Elektrická zařízení v prostorách třídy B

Pro elektrotechniky, kteří se připravují ke zkoušce pro projektování nebo práci na elektrických zařízeních v prostorách třídy B, je určena příručka Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (třetí – aktualizované vydání) – sv. 110 autorů Ing. Jana Pohludky a Ing. Jaromíra Hrubého. Rovněž k této příručce je třeba vždy použít příručku pro § 5 nebo 6 (sv. 101) a dále dle toho, zda se jedná o § 7, 8 nebo 10, případně pro elektrická zařízení bez omezení napětí, vždy příslušnou z dalších výše uvedených příruček.
Příručka obsahuje praktické rady a poznatky související se zařazováním nebezpečných prostorů, a to jak s nebezpečím výbuchu plynů a par, tak prostorů s nebezpečím výbuchu prachů.
Obecná část uvádí vlastnosti hořlavých látek, jejich vztah k zařazování prostorů a k jednotlivým typům ochrany před výbuchem. Tato část je doplněna praktickými návody pro určování typu a velikosti jednotlivých zón s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. Obsahuje i řadu příkladů s praktickými výpočty pro konkrétní situace a zařízení. Další část je zaměřena na nové požadavky týkající se konstrukce a neustále se měnícího označování elektrických zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu včetně základních požadavků pro kombinaci strojního a elektrického zařízení v těchto prostorech.
Následují požadavky pro instalaci jednotlivých typů ochran před výbuchem včetně nových požadavků pro elektrické instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu prachů. Zmíněny jsou též zásady pro praktické provádění revizí, oprav a údržby nevýbušných elektrických zařízení.
Závěrečná část uvádí stručný přehled nejnovějších změn v certifikačních postupech pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu, a to především ve vztahu k evropské legislativě a mezinárodnímu certifikačnímu systému IECEx.
Příručka je doplněna přílohami s praktickými tabulkami, v nichž jsou uvedeny základní technicko bezpečnostní parametry hořlavých plynů, par a prachů.
Na konci jednotlivých kapitol všech příruček jsou uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí.

§ 9

Pro elektrotechniky, kteří se připravují ke zkoušce nebo přezkoušení odborné způsobilosti revizního technika na TIČRu, je určena příručka Provádění revizí elektrických zařízení do 1 000 V v prostorech bez nebezpečí výbuchu

Spolu s dalšími materiály, které jsou uvedeny na našem webu tak tvoří solidní soubor studijních materiálů pro přípravu na zkoušky dle § 9.

Všechny uvedené příručky jsou připraveny jak v tištěné, tak i v elektronické podobě (e-knihy) a je možno je objednat v našem obchodě.

Vytvořeno: 21. 5. 2014
Aktualizováno: 3. 12. 2020
     
     
    Facebook Obchod IN-EL