+

Technické normy

Filtrování norem je přístupné pouze pro předplatitele
Označení normy Název normy Značky
ČSN EN IEC 60071-11 Koordinace izolace – Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu nová 330419 P M R 1. 7. 2023 D E2
ČSN EN IEC 60071-12 Koordinace izolace – Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC konvertorové stanice nová 330419 P M R 1. 7. 2023 D E2
ČSN EN 50122-2 ed. 3 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav nová 341520 P R 1. 7. 2023 S ED
ČSN EN 50122-3 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod – Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami nová 341520 P R 1. 7. 2023 S ED
ČSN EN 50397-3 ed. 2 Izolované vodiče pro nadzemní venkovní vedení a související příslušenství pro jmenovité napětí nad 1 kV AC a do 36 kV AC včetně - Část 3: Pokyn pro použití nová 347620 M 1. 7. 2023 S E2
ČSN EN IEC 62196-1 ed. 4 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 1: Obecné požadavky nová 354572 P M R 1. 7. 2023 S E1
ČSN EN IEC 62196-2 ed. 3 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami na AC proud nová 354572 P M R 1. 7. 2023 S E1 ED
ČSN EN IEC 62196-3 ed. 2 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC a AC/DC proud nová 354572 P M R 1. 7. 2023 S E1 ED
 
 
Facebook Obchod IN-EL