+

Technické normy

Filtrování norem je přístupné pouze pro předplatitele
Označení normy Název normy Značky
ČSN IEC 60092-360 Elektrická instalace na lodích – Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních nová 326611 P M R 1. 2. 2022 S E1
ČSN EN IEC 62061 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností nová 332208 P 1. 2. 2022 D ES
ČSN CLC IEC/TS 60079-47 Výbušné plynné atmosféry – Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově bezpečným Ethernet systémem nová 332320 P R 1. 2. 2022 S EV
ČSN EN 50134-5 ed. 2 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 5: Propojení a komunikace nová 334594 P M R 1. 2. 2022 S E1
ČSN EN IEC 61800-2 ed. 3 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 2: Obecné požadavky – Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem nová 351720 P 1. 2. 2022 S E1 ES
ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně nová 357181 P M R 1. 2. 2022 S E2
ČSN CLC/TS 50703-2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Specifické požadavky na zkoušení součástí LPS používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu nová 367605 P R 1. 2. 2022 S EV
ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení nová 369066 P R 1. 2. 2022 S E1
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL