+

AK-146 Proudové chrániče ve zdravotnických prostorech

1. Dle ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.413.1.3 musí být u odpojení od zdroje pro koncové obvody do 32 A v prostorech skupiny 1 použity proudové chrániče s Ir do 30 mA, u skupiny 2 je tento požadavek z pohledu „musí“ omezen pouze na vyjmenované obvody. Pro skupinu 2, jak to já chápu, je od proudových chráničů jakoby odstoupeno v zájmu vyšší spolehlivosti napájení obvodu. V poznámce je doporučeno, aby sítě TN-S byly monitorovány, aby se zajistila izolační úroveň všech vodičů pod napětím. Můj dotaz není jen ve správném pochopení tohoto článku, ale týká se především napájení svítidel – koncový obvod. Svítidla jsou instalována v podhledech jak na pokojích (skupina 2), tak na chodbách apod. (skupina 1). Původně tato svítidla byla zářivková. Před týdnem se provozovatel rozhodl pro náhradu za svítidla LED. Výrobci nedoporučují LED svítidla napájet přes proudové chrániče. Takže tady nepůjde splnit výše uvedené požadavky s ohledem na proudové chrániče pro skupinu 1 (u skupiny 2 to nevím – nerozumím přesně normě) a zároveň splnit požadavky s ohledem na bezpečnost napájení s ohledem na velkou důležitost spolehlivosti napájecího zdroje.

2. Dále jsem se setkal s názorem inspektora z TIČR, že kabelové rozvody sítě TN a IT, které jsou v souběhu, musí být uloženy v odstíněných žlabech z důvodu indukce napětí. Sítě jsou rozděleny v rozváděči na chodbě u pokojů (instalovány oddělovací transformátory – napětí u obou 230 V) – souběh do 40 m. Izolační stav je hlídán se signalizací do sesterny.

Petr Moravec

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 6. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL