+

AE-592 Parametry schodů na plošinu s rozváděčem 22 kV

Obracím se na Vás se žádostí o Váš názor ve věci schodů na plošinu s rozváděčem 22 kV (výška plošiny 800 mm). Plošina, včetně schodů, je umístěna v samostatné místnosti rozvodny 22 kV. Rozvodna je bez trvalé obsluhy. Dle normy ČSN 73 4130 odstavec 9.1.6 má být poměr mezi výškou stupně h a šířkou stupně b dle vzorce 2h + b v intervalu 600 až 650 mm. V našem případě byly zhotovitelem plošiny dodány schody výšky 200 mm a šířky 265 mm, což je 665 mm, a to je bohužel o 15 mm více. S tímto má však problém investor.

V úvodu výše uvedené normy je v kapitole 1 Předmět normy uvedeno:

Tato norma se nevztahuje na:
- schodiště a šikmé rampy tvořící součást technologického vybavení a zařízení.

Naše dotazy tedy zní:
1. Je možno tuto plošinu pro rozváděče 22 kV považovat za schodiště, na které se norma ČSN 73 4130 nevztahuje?
2. Existuje nějaká jiná opora v normě či vyhlášce, aby nebylo třeba schody upravovat?

Ing. Josef Lavický

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 5. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL