+

AF-041 Instalace čerpadla v bazénu

OTÁZKA:
NAZEV OTAZKY

Chcem sa spýtať, či môže byť inštalované podľa normy STN 33 2000-7-702 elektrický spotrebič čerpadlo, ktoré je na 400 V. Čerpadlo je umiestnené 1m pod úrovňou šmykľavky a 1 m vodorovne od nej.

Otázku podává: Ľuboslav Zaťko
ODPOVĚĎ:

U Vašeho dotazu považujeme za podstatné, ve které zóně podle STN 33 2000-7-702 je čerpadlo umístěné. Z Vašeho stručného popisu pro nás vyplývá, že se ptáte, zda čerpadlo na 400 V je možno umístit do zóny 0, tj. do vnitřku nádrže pod vodní hladinu. Na tuto otázku nemůžeme odpovědět jinak, než že v zóně 0 (a 1, tj. nad zónou 0 a v jejím okolí) je podle čl. 702.471.4.1 u bazénů dovolena pouze ochrana před úrazem elektrickým proudem pomocí SELV o jmenovitém napětí nepřesahujícím střídavé napětí 12 V nebo stejnosměrné napětí 30 V. Uvedené čerpadlo tedy není možné za běžných podmínek, to znamená v případech, že je v činnosti, když jsou v bazénu lidé, umístit. Norma uvádí v čl. 702.55.1 i výjimku z tohoto ustanovení, totiž, že jiná zařízení než na napětí SELV lze v bazénu umístit pouze pod podmínkou, že jsou v provozu, pouze, když lidé jsou mimo zónu 0 (tj. mimo vlastní bazén), a to za předpokladu, že je zajištěna ochrana podle čl. 702.471.4.3, to znamená, jestliže je zajištěna ochrana automatickým odpojením od zdroje s použitím proudových chráničů s IΔn nepřevyšujícím 30 mA nebo elektrickým oddělením za předpokladu, že transformátor zabezpečující ochranné oddělení je mimo zóny 0, 1 a 2 (v zóně 2 by transformátor mohl být pouze, pokud by jeho přívod byl chráněn citlivým proudovým chráničem s IΔn nepřevyšujícím 30 mA). Jestliže by byli v bazénu lidé, musí být uvedené zařízení (v daném případě čerpadlo) mimo provoz, to znamená, že musí být vypnut přívod k zařízení tak, aby zařízení bylo bez napětí [vypnuty musí být veškeré pracovní vodiče (fázové vodiče i vodič N)].
Za uvedených opatření technických – a zejména provozních (zajistit, že lidé budou mimo bazén) je tedy možné, aby čerpadlo (v patřičném krytí IPX8) bylo v bazénu umístěno a v době, kdy je koupaliště pro veřejnost zavřeno, aby bylo čerpadlo v provozu. Podle zkušeností je dodržování takovýchto provozních opatření poměrně často porušováno.
Proto doporučujeme, aby v případě, že se rozhodne o instalaci čerpadla v zóně 0 (nebo 1), písemně na nutnost tohoto opatření (lidé při provozu čerpadla mimo bazén) provozovatele bazénu upozornit (a ponechat si podepsanou kopii).

Odpověď zpracoval:Ing. Michal Kříž
 

DOPLNĚNÍ OTÁZKY:

Asi sme sa až tak presne nepochopili. Ide o kúpalisko s bazénmi, ktoré su umiestnené medzi dvoma kopčekmi s prevýšením 3 m. Na jednom s týchto kopčekov je nainštalovaná šmykľavka o dĺžke 10 m a ide do jedného z týchto bazénov. V určitých miestach ide ponad reliéf terénu 1,5 m ponad a ja v tomto mieste, kde ide šmykľavka ponad umiestniť čerpadlo. Určite nie je priamo vo vode tak je stopercentne mimo zóny 0 ale pravdepodobne bude v zóne 1. Od bazénu je mimo zóny 3, lebo je ďalej ako je v norme uvedené, ale od šmykľavky je vzdialene len 1 m vodorovne a 1 m pod úrovňou šmykľavky. Čerpadlo je v podstate vedľa šmykľavky na kopčeku, kde by bolo upevnené napevno. Toto čerpadlo nám čerpá vodu z bazénu pre potrebu šmykľavky.

 

DOPLNĚNÍ ODPOVĚDI:

K doplnění a upřesnění Vašeho dotazu sdělujeme, že ani v případě, kdy je čerpadlo v zóně 1, se toho oproti našemu předchozímu vysvětlení příliš mnoho nemění. Požadavky vztahující se k zónám 0 a 1 jsou v normě uvedeny v jednom článku, a to 702.471.4.1, na který jsme se odvolávali již v naší předchozí odpovědi. To znamená, že pro elektrické zařízení umístěné v této zóně, které je v provozu v době, kdy je koupaliště přístupné veřejnosti, je dovolena pouze ochrana před úrazem elektrickým proudem pomocí SELV o jmenovitém napětí nepřesahujícím střídavé napětí 12 V nebo stejnosměrné napětí 30 V. Zařízení na vyšší napětí je možno i v zóně 1 provozovat pouze pod podmínkou, že jsou v provozu, pouze, když lidé jsou mimo zónu 0. Za zónu 0 bychom ve Vašem případě považovali i skluznou plochu skluzavky, po které normálně stéká voda. Zóna 1 je podle našeho názoru nejen 2,5 m nad skluzavkou, ale i pod skluzavkou a ve smyslu ustanovení normy dosahuje i do vzdálenosti 2 m od skluzavky, kam se voda rozstřikuje.
Za jinou situaci by bylo možno považovat, kdyby čerpadlo bylo umístěné v samostatném krytu. Pak by však bylo třeba splňovat podmínky podle čl. 702.55.4, zvláště pak podmínky uvedené v bodech b) a c), tj. zařízení přístupné pouze přes poklop (nebo dveře) za použití klíče nebo nástroje (otevření poklopu by mělo odpojit všechny živé vodiče) a přitom by čerpadlo mělo být napájené přes citlivý proudový chránič s IΔn nepřevyšujícím 30 mA (obdobně - viz v dotazu AF-025).

Vytvořeno: 19. 7. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL