+

AB-092 Reklamace příručky - pomůcka 10 platí pro HLINÍK

OTÁZKA:
Reklamace příručky - pomůcka 10 platí pro HLINÍK

Obdržel jsem od Vás příručku pro zkoušky elektrotechniků, spolu s tabulkami. Je to vcelku praktická pomůcka. Jsou zde však někdy zavádějící informace, což by se v odborném tisku nemělo objevovat.
Např. na str. 140 se uvádí, že jako prvky pro ochranu před nadproudy se používají spolu s jističi pojistky, což dnes již neplatí.
V tabulce č.10 - Dimenzování a jištění - se pro jmenovitý proud jističe char. B, C, D a poj. G6A, užívá min. průřez 2,5 mm2 Cu. Není mi jasné, jak je možno dohromady sloučit char. B+C+D, když každá se jiným způsobem podílí na dimenzování a za druhé norma umožňuje za jist. B10A použít průřez 1,5 mm2 Cu.Takže volba 2,5 mm2 pro 6A jištění mi přijde jako drahé mrhání materiálem.
Anebo stvořitel nevěděl o existenci menšího průřezu?
Naproti tomu maximální připojitelný výkon, dále uvedený, mi přijde při uvedené existenci proudu a napětí, z kterých si to mohu snadno odvodit, celkem zbytečný.
Takže se toto místo mohlo věnovat právě pro rozdělení volby jističů dle charakteristiky.

Otázku podává: Miroslav Pohan
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 8. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL