+

AC-052 Hromosvod nad částí objektu, v němž je malý prostor (malá zóna) s nebezpečím výbuchu

OTÁZKA:
Hromosvod nad částí objektu, v němž je malý prostor (malá zóna) s nebezpečím výbuchu

Jak se provede hromosvod na částí objektu servisní autodílny, kde ve stavebně oddělené části haly je umístěna lakovací kabina, která má funkci stříkacího boxu i sušárny.

Pracuje ve dvou základních režimech:
1. fáze nástřiku při teplotě cca 20 °C,
2. fáze sušení při teplotě 60 °C.

Ve stropu kabiny jsou umístěny filtry pro filtraci vstupního vzduchu. Odcházející vzduch prochází přes filtry v podlaze pod rošty, které slouží k zachycení tuhých znečišťujících látek. Ohřev vzduchu pro fázi sušení je nepřímý přes výměník tepla. K ohřevu slouží zemní plyn. Odváděný vzduch z kabiny je ocelovým potrubím nad střechu objektu.
Obestavěný prostor kabiny má rozměr 7 x 4 x 3,3 m a při výkonu odsávacího zařízení v průměru 17 500 m3/h dochází přibližně k 200násobné výměně vzduchu za hodinu.
Kabina zaujímá cca 10 % objemu prostoru lakovny.
Vnější vlivy jsou stanoveny pro podmínky v místě instalace ve smyslu ČSN 33 2000-3, čl. 320. Klasifikace prostředí ve vnitřním prostoru stříkací kabiny pro fázi stříkání výrobků tekutými nátěrovými hmotami a pro fázi jejich sušení je stanovena podle normy ČSN EN 60079-10, příloha B, tab. B1 (pro primární stupeň úniku, vysoký stupeň větrání a dobrou spolehlivostí a příloha A, odst. A1.3, písm. b).
Protokolem o určení vnějších vlivů je stanoven v celém vnitřním prostoru lakovací a sušicí kabiny prostor nebezpečný výbuchem směsí par hořlavých kapalin se vzduchem BE3N2, ZÓNA 1 a ZÓNA 2.
V ostatních prostorech lakovny je prostředí BNV.

Otázka zní: Je nutné zhotovit hromosvod nad uvedenou částí objektu dle čl. 193 ČSN 34 1390 nebo v normálním rozsahu podle čl. 36 a 64 ČSN 34 1390?
Dle čl. 191 uvedené ČSN se hromosvod provede podle ustanovení "dalších článků" nad tou částí objektu, kde jsou prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu. V našem případě je prostor lakovny BNV. VV BE3N2 je pouze uvnitř technologického zařízení, které je však umístěno v prostoru lakovny. Co když by se jednalo o malé technologické zařízení, uvnitř kterého by byla výbušná plynná atmosféra? Je dána nějaká hranice, kdy je nutný tzv. zdvojený hromosvod podle rozsahu zón?

Otázku podává: Miroslav Nyč
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 9. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL