+

AD-132 Sklad hořlavých kapalin (nový příspěvek 24. 11. 2005)

OTÁZKA:
Sklad hořlavých kapalin

Rád bych konzultoval dva problémy s návrhem elektroinstalace skladu hořlavých kapalin. V těchto skladech se hořlavé kapaliny pouze skladují v uzavřených obalech, k rozlití může dojít pouze při nesprávné manipulaci - spadnutí, proražení.

1) Bylo navrženo a v protokolu o určení vnějších vlivů je popsáno umístění čidel, které při výskytu 10% koncentrace dolní meze výbušnosti zapne havarijní ventilátory s 10násobnou výměnou vzduchu, která by měla zajistit odvětrání. Toto překročení bude též opticky signalizováno. Pokud dle čidel stoupne koncentrace nad 30 %, dojde k vypnutí veškeré elektroinstalace (včetně osvětlení) v daném skladu. V provozu zůstanou pouze havarijní ventilátory a nouzové osvětlení, které budou v EEX provedení do zóny 2, kategorie a teplotní třídy dle skladovaných látek. Na základě těchto opatření nebyly ve skladech stanoveny zóny s nebezpečím výbuchu, a tedy veškerá elektroinstalace a další zařízení kromě výše jmenovaných nebudou v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu. V rozporu s tímto řešením ovšem je nařízení vlády č. 101/2005 Sb., kde je v § 11 nařízeno pro sklady hořlavých kapalin použít pouze pevně umístěná svítidla v nevýbušném provedení. Z této jedné věty mi ovšem není jasné, jaké provedení svítidel zvolit, pro jakou zónu a teplotní třídu mají být atd. Také se zde vůbec nepíše o dalším zařízení kromě svítidel. Plyne z toho tedy, že např. rozbočné krabice, zásuvky apod. mohou být v normálním provedení? Je třeba toto nařízení dodržet, nebo je možno ho za výše uvedených podmínek vynechat?

2) Je nutno havarijní ventilátory napájet ze záložního zdroje energie pro případ souběhu havárie v podobě vylití obalu s hořlavou kapalinou a výpadkem dodávky proudu do závodu, nebo stačí, že při výpadku proudu dojde k odpojení elektroinstalace skladu podpěťovou spouští hlavního jističe a po obnovení dodávky proudu bude možno elektroinstalaci zapnout pouze tehdy, pokud nebude čidly signalizováno překročení 30% hranice dolní meze výbušnosti? Je možno případně doporučit nějakou další legislativu, která by se nutností zálohy těchto zařízení, případně instalacemi ve skladech hořlavých kapalin zabývala?

Otázku podává: Csato Martin
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 9. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL