+

AF-045 Svítidla v zóně 1 malých bazénů

OTÁZKA:
Svítidla v zóně 1 malých bazénů

U malého bazénu v rodinném domu si investor vybral svítidla třídy I, která jsou však osazena do zóny 1 a nesplňují tak požadavek ČSN 33 2000-7-702 čl. 55.4. Lze v tomto případě požadavek této normy na použití svítidel třídy II obejít použitím oddělovacího transformátoru pro tato svítidla za dodržení ostatních požadavků ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.5?

Obvod by pak vypadal následovně:
- 1fázový jistič
- bezpečnostní trafo (jako náhrada třídy II),
- 2pólový jistič na odjištění sekundáru trafa na přetížení,
- proudový chránič 30 mA (dle požadavku ČSN 33 2000-7-702 čl. 55.4),
- napájecí vedení bez PE vodiče oddělené od ostatních soustav,
- propojovací vedení mezi svítidly s PE pospojením minimálně 4 mm2 pod omítkou taktéž oddělené.

Otázku podává: Aleš Šafařík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 9. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL