+

DA-155 Kdy se vztahuje ČSN EN 60204-1 i na neelektrické části stroje

OTÁZKA:
Kdy se vztahuje ČSN EN 60204-1 i na neelektrické části stroje

Dodavatel nového strojního zařízení umístil CE značku na zařízení a prohlásil shodu s EN 60204-1. Jedná se o zařízení umístěné v obyčejném prostředí na výrobu prostorové tvarovky z umělé hmoty nanášené pomocí odtavujícího se drátu z umělé hmoty. Vše je umístěné v zakrytování velikosti jednokřídlové skříně a chlazeno ventilátory. Tato technologie nanášení ovšem spolehlivě funguje z důvodu ochlazování nových přírůstků um. hmoty jen do +35 °C, zatímco v EN 60204-1 čl. 4.4.3 se stanovuje (kromě případů, které nepatří k námi jmenovanému) funkce pro max.teplotu do +40 °C. Vlivem provozu a letního období v místnosti se teplota pohybuje právě mezi +35 °C až 40 °C. Dotaz: Je povinností výrobce zajistit chlazení ve skříni tak, aby zařízení jako celek vůči okolí fungovalo do +40 °C, anebo se to týká jen el. zařízení?
To přece bez problémů funguje?
Z dikce definice čl. 3.33 v EN 60204-1 se domnívám, že se jedná o celek ke stanovenému použití, tj. správné nanášení umělé hmoty.

Otázku podává: Oldřich Schieferstein
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 10. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL