+

AD-147 Kotelny na plynná paliva

OTÁZKA:
Kotelny na plynná paliva

ČSN 07 0703 "Kotelny se zařízením na plynná paliva" se též částečně zabývá i elektrickými zařízeními umístněnými v kotelnách.
Čl. 7.10 této normy uvádí:
Zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Elektrická zařízení kotelen musí být v souladu s ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14.
Domnívám se, že zařízení těsné bez ochranných prostorů je dnes již nic neříkající pojem.
Znám pouze:
- prostor bez nebezpečí výbuchu,
- nebezpečný prostor,
- zóny 0 až 2.
Výše uvedený výraz je zřejmě převzat z již neplatných norem a říká v podstatě, že takto klasifikované kotelny jsou bez nebezpečí výbuchu.
Pakliže jsou stále bez nebezpečí výbuchu, proč tedy musí EZ odpovídat provedení v nebezpečných prostorech.
Zajímal by mne váš názor.

Otázku podává: Pavel Strnad
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 12. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL